Tuyển việc làm Tổ Trưởng Kỹ Thuật Sản Xuất

09:35 06/12/2017

Tổ Trưởng Kỹ Thuật Sản Xuất

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Quản lý CCDC và các thiết bị sản xuất:

- Kiểm tra và tiếp nhận công cụ đảm bảo phù hợp và chất lượng cho việc sản xuất của nhà máy.

- Lập và đề xuất và đặt mua CCDC dự trữ, phục vụ sản xuất ổn định cho nhà máy.

- Lập kế hoạch bảo trì và bảo dưỡng các thiết bị, máy móc sản xuất, hệ thống phụ trợ, PCCC.

- Thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng các  thiết bị, máy móc sản xuất và hệ thống phụ trợ, PCCC.

Chức năng kỹ thuật:

- Hỗ trợ các thao tác chuyển mã hàng sản xuất, gá đặt khuôn mẫu và CCDC cho công nhân sản xuất.

- Thực hiện được việc cải tiến công cụ hỗ trợ thao tác sản xuất, thực hiện các kế hoạch cải tiến năng suất, tiết giảm được chi phí theo kế hoạch chung của bộ phận.

- Thực hiện được các công việc chuẩn bị các nguồn lực khi triển khai sản xuất mã hàng mới.

- Thực hiện việc điều chỉnh điều kiện sản xuất của thiết bị để nâng cao năng suất, bảo đảm được chất lượng.

- Lập điều kiện tiêu chuẩn cho các thao tác sản xuất và tiêu chuẩn kiểm tra cho thao tác kiểm tra ngoại quan sản phẩm, các hướng dẫn thao tác, hướng dẫn công việc.

Quản lý nhân sự và có thể giáo dục nghiệp vụ:

- Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện GDHL cho các nhân viên mới vào.

- Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện GDHL cho nhũng nhân viên hiện tại đang làm.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công.

 

Xem thêm thông tin:  https://www.vietnamworks.com/viec-lam-tai-cong-ty-tnhh-manulife-viet-nam-e4771402-vn

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ học vấn/chuyên môn:

- Vi tính văn phòng tương đương trình độ B trở lên, biết sử dụng các phần mềm như: autocad, solidwork là một lợi thế

- Tiếng Anh giao tiếp tương đương trình độ B trở lên.

- Tốt nghiệp Đại học ngành kỹ thuật, cơ khí, điện, điện tử và các ngành liên quan

 

 Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp trong công ty tốt.

- Kỹ năng chỉ đạo, thuyết phục người khác  tốt.

- Có tình Kỷ luật cao.

- Kỹ năng thao tác thiết bị, máy móc phải chính xác.